לוגו לבן לאתר

 

 

היפעה בעופות

 

צופית על היביסקוס

 

 

כתבו וערכו:

כץ שדה-חן הדס

יצחק רותי

ליפשיץ שלומית

 

מבוא למורה

 

 

ערכת "היפעה בעופות" נעשתה באהבה  על ידי צפריות שנושא הצפרות בליבן, והתאימו את הנושא למסמך הסטנדרטים החדש.

 

מבנה מערכי המפגשים חוזר על עצמו וכולל:

1. מטרות המפגש  (לקוחים מתוך הסילבוס ומסמך הסטנדרטים בתחום סטנדרטי התוכן).

2. תכנים עיקריים במפגש.

3. המיומנויות (לקוחים מתוך הסילבוס ומסמך הסטנדרטים והותאמו לערכה).

4. ערכים.

5. ציוד.

6. מילון מושגים. פירושי המושגים נלקחו מתוך אתר רב-מילון: http://www.ravmilim.co.il

7. מהלך המפגש.

8. דפי פעילות והנחייה לתלמיד.

9. מידע לתלמיד.

 

 

בכל נושא מפגש, קיימים מספר תת נושאים. למשל: מי הם העופות? כולל שלושה תת נושאים: מאפייני חיים, מיון עופות, וצרכים של יצורים חיים בדגש על מחלקת העופות. ניתן כמובן, לפצל כל תת נושא כיחידה עצמאית, וניתן לעבוד בקבוצות על שלושת הנושאים בו- זמנית, כשבסיום הפעילות כל קבוצה תדווח לאחרים.  הכל על פי שיקול הדעת של המורה, אוכלוסיית היעד והצרכים.

קיימים עשרה מערכי פעילות שניתן ללמד חלק מהם, ניתן לפרוש אותם על פני רצף שנתי, או חצי שנתי, רצוי להעביר כל מפגש במהלך שעתיים צמודות או יותר.  הפרק העשירי נתון לשיקול דעת המורה, בשל הקושי והנושא המופשט בו הוא עוסק.

 

יחידה זו יכולה להילמד במסגרת הוראת היחידות: "יצורים חיים", "מערכות אקולוגיות" תוך כדי שילובן. שימו לב למפת הזיקות המצורפת בהמשך.

רצוי לפני תחילת היחידה, לעבור השתלמות קצרה על נושא הציפורים בחצר הבית ואף להעמיד מתקני האכלה ושתייה.

ניתן לרכוש את החוברת בגרסה מודפסת עם תקליטור נלווה ובו מצגות רלוונטיות.

לפרטים על רכישת הערכה וביצוע ההשתלמויות ניתן לפנות אל: שלומית ליפשיץ shlompof@netvision.net.il

 

מפת זיקות בין יפעת העופות לסטנדרטים

 

תכנית השיעורים  - יפעת העופות:

 

מס

נושא

מטרה

פעילות ותכנים

1

היפעה בעופות

מפגש ראשוני, ברור ידע מוקדם בנית תכנית ותצפית ראשונה

 

צפיה בסרט, ברור  ידע מוקדם ומיון שאלות פוריות, יציאה לתצפית ראשונה

2

מי הם העופות? צרכים עקריים

מושגים: מאפייני החיים, צרכים ותנאים חיוניים, דרכי מיון של בעלי חיים.שכלול מיומנות התצפית

 

בכיתה מי הם העופות,  בתצפית – אפיון תכונות הציפורים, בכיתה – מיון הציפורים

3

מבנה גוף העוף – חיצוני ופנימי

זיהוי את חלקי גוף העופות החיצונים.

התאמה בין חלקי גוף העוף  לתפקידם

 

עבודה עם שרטוטים ותמונות ויציאה ותצפית מונחית (דף עבודה)

4

מבנה גוף העוף מקור ותזונה

הכרת מקורים שונים ומיונם לפי מזון

 

עבודה עם שרטוטים ותמונות , יציאה לתצפית וקריאת מידע

5

מבנה גוף העוף - רגליים ומקום חיות

הכרת צורות רגליים שונות ומיונם לפי צורת תנועה ובית גדול

 

עבודה עם שרטוטים ותמונות , יציאה לתצפית וקריאת מידע

6

מבנה גוף העוף – הנוצה הכנף והתעופה

כנפיים ונוצות התאמה בין מבנה ותפקיד

 

פעילות בכיתה עם נוצות יציאה לתצפית, קריאת מידע

7

אורח חיים -  שירה וקריאה

תקשורת בציפורים בדגש  השירה והקריאה

 

שמיעת קולות ציפורים וזיהוים מקלטת, יציאה לתצפית. קריאת מידע

8

אורח חיים  - חברתיות – עונתיות בארץ ושכיחות

ארבעת הקבוצות העיקריות של שהיית העופות בישראל: יציבים, חורפים, מקייצים וחולפים.

 

תצפית. קריאת מאמר מדעי

9

הקשר בין העופות לאדם

יחסי גומלין בין האדם  לציפורים

 

קריאה. ביצוע עבודת חקר והצגתה

10

מבנה גוף העוף – המוח והחושים

חושי הציפורים ותקשורת בציפורים

פעילות בנושא חושי הציפורים ובעקר הראיה, אסוף מידע מתצפית,  קריאת מידע

 

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il

‏02/01/2016