כתבה שהתפרסמה במוסף מסלול של ידיעות אחרונות בתקופת הסקר.

בכתבה גם הפניה ( בקטע הצבוע בירוק ) לאתר של המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית.

 

 

 

 

 

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il