אימוץ עץ וסביבתו

תכנית חינוכית לגילאי יסודי  מטעם המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

 

הנושא שבו עוסקת התכנית:  טבע וציפורים בחצר בית הספר, מיומנויות חקר הטבע בחצר בית הספר, 

תופעות ביולוגיות ואקולוגיות בגינה שבחצר, שמירת וטיפוח הטבע בחצר.

 

רציונאל

פיתוח בר קיימא, שימור המיגון הביולוגי ובתי הגדול המקיימים אותו, הם כיום על סדר היום הממשלתי והציבורי בארצנו , כמו גם בארצות רבות בעולם, שהצהירו על עצמן כנוקטות פעולה בנושא זה, כשחתמו על אמנת ריו דה ג'נרו בשנת 1992.

קצב צמיחתה של מדינת ישראל ופיתוח הערים בה, גורמים לצמצום ניכר במרחבים הפתוחים שמערכות טבעיות מתקיימות בהם.  בתחומי הערים יש בתי גידול , "ריאות ירוקות",  המשמשים חיות בר רבות, כגון פארקים, גינות, חורשות,  שדירות ואף מרפסות. לשטחים אלה  תפקיד לא מבוטל במאמץ הלאומי והעולמי לשמירה על המגוון הביולוגי.

מערכת של יחסי גומלין בין האדם לסביבתו, המושתתת על ערכים של אחריות, הגינות, הגנה על החלש ותרומה לסביבה, חשובה להמשך קיום בתי גדול אלה וחיונית לקיומה של חברה טובה.

מטרת הפעילות היא  להאיר את הטבע בסביבה הקרובה לתלמידים, לפתח בהם את ערך שמירת הטבע, לעודד אותם להיות פעילים בתחום הפתוח בר הקיימא ולגדל אזרחים שייקחו אחראיות על סביבתם וחברתם. 

התכנית תתבצע ברובה בשטח, מחוץ לכותלי הכיתה. התלמידים ילמדו להתייחס אל הטבע מסביבם כאל עולם מרתק; עולם של אתגרים, בו ניתן לגלות  יחסים שונים -  כגון תחרות, טפילות והדדיות.  הם יגלו שכל שיח, או ערוגה קטנה, יכולים לספר סיפור דרמה מותח.  השהיה בטבע,  עושר הפרטים והחידתיות שבו, יספקו להם חוויה של פליאה ורוגע.  בעולם הטרוד והתחרותי של העיר – זהו לימוד בעל ערך רב.

 

התכנית  "אימוץ עץ וסביבתו" יכולה להתבצע בכל מרחב שיתאים לכך, בסביבה הקרובה לבית הספר – גן, גינה,  או עצים בתוך חצר בית הספר, גן ציבורי קרוב, חורשה, שדרה, שדה בור וכדומה.

כל קבוצת תלמידים תאמץ עץ או שיח או קטע גינה, תדאג לשמירתו וטיפוחו ותעקוב אחרי התפתחותו במהלך השנה כפי שיפורט בהמשך. המעקב יכלול תצפית על העץ ועל בעלי החיים (כולל פרוקי רגליים) החיים על העץ ובסביבתו. התלמידים ימפו  ויציירו את העץ ואת סביבתו, יתייחסו לפנולוגיה שלו ולתנאים הביוטים והא- ביוטים שמקיפים אותו.

מטרות התכנית:

התלמידים ירכשו מיומנויות חקר  בסיסיות באיסוף מידע מהסביבה.

התלמידים ירכשו מושגים לשונים  חדשים הקשורים לחקר הסביבה.

התלמידים ילמדו לזהות ולהכיר חלק ניכר מבעלי החיים והעופות החיים ליד משכנות האדם.

התלמידים יכירו את מבנה גוף הציפור ובעלי חיים אחרים  ואת הקשר בין מבנה  האיברים לתפקידם.

התלמידים יבינו את המושג  מארג מזון ואת מקומן של ציפורים ואורגניזמים אחרים   במארגי מזון.

התלמידים ידעו לקשר בין תנאים א- ביוטים וביוטים בבית הגדול והאורגניזמים שבו.

התלמידים יבינו את חשיבות שמירת הטבע והיכולת של כל אדם להשפיע ואף יפעלו בעצמם בתחום שמירת וטיפוח  הטבע .

 

אופן הביצוע

 

הכשרת מורים :

       המורים יעברו הכשרה קצרה שבמהלכה ירכשו את ההשראה, הגישה והמידע הבסיסי הנחוצים בכדי להעביר את התכנית, בהסתמך על  ליווי מתמשך של מדריך/ה מטעם המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית. ההכשרה תוכל להיות במתכונת של  2 – 3 שעות  או  במתכונת של השתלמות של משרד החינוך.

ליווי

המורה יקבל  הנחיה ממדריך מטעם המרכז לטיפוח הציפורים בחצר בית הספר בדבר פעילויות מומלצות ואפשריות, לפי תנאי השטח המבנה וההתארגנות בבית הספר.  לאחר פגישת ההנחיה ימשיך המדריך ללוות וליעץ למורה לפי מידת הביקוש והצורך.

 

התוצר הסופי של הלמידה רצוי שייתן תמונה מקיפה של העץ וסביבתו, כולל מארג מזון ויהיה  :

א.                   מצגת.

ב.                   ו/או דגם

ג.                    ו/או תערוכה כיתתית של תמונות וציורים.

ד.                   ו/ או הגשת עבודת סיכום לנושא.

ה.                   ו/או הפעלה של אנשים נוספים במסגרת בית ספרי/יום קהילתי

 

לפני תחילת הפעילות כדאי להכין:

א.                   כרטיסיות של ציפורים ובעלי-חיים שצפוי שנמצא בסביבת העץ, ברמה של הסוג או קבוצה בעלי החיים (נמלה, עכביש, חלזון, חרק, פרפר, ציפור). תיאור של תכונות בעל-החיים או הקבוצה בצד אחד ואיור/צילום שלו בצד השני. לשם כך כדאי לסייר תחילה בשטח.

ב.                   כרטיסיות של סוגי עלים והחלקים בעלה.(לוטו עלים)  הילדים יבחרו מהו התיאור המתאים לצמח.

ג.                    כרטיסיות של פרחים וחלקי הפרח. כשהצמח יפרח יזהו התלמידים את האברים השונים.

ד.                   כרטיסיות של פירות- לפי מיני הפירות של הצמחים בשטח הנבדק.

 

העברת הנושא

א.                   לימוד בכיתה של נושא העץ כבית גדול המהווה מרכז למארג מזון.

ב.                   הכיתה תחולק לקבוצות 2-3 ילדים בקבוצה. לכל קבוצה "יינתן" עץ/שיח עליו תיערך העבודה. כאשר יש קבוצת עצים ניתוח הקרקע והחי סביב העץ יהיה משותף למספר קבוצות.

ג.                    התלמידים יקראו חומר על הצמח "שלהם" באנציקלופדיה ברשת האינטרנט וכד'.

ד.                   התלמידים יציירו את הצמח שלהם ואת סביבתו וילמדו כיצד למדוד תנאים א- ביוטים פשוטים בסביבתו כגון טמפרטורת אוויר וקרקע, לחות אוויר וקרקע (אפשר בתחושה)  וקרינה (אור/צל).

ה.                   התלמידים יעלו מספר שאלות שקשורות לעץ שלהם ולסביבתו שאת התשובות עליהן יאספו במהלך התצפיות ובאמצעות קריאת ספרות.

ו.                    התצפית תעשה באופן מרוכז במהלך מספר שיעורים וכן, תוצג בפני התלמידים האפשרות לעריכת תצפית עצמאית בשעות ההפסקה ובשעות וימים אחרים בהם לא מתקיימים הלימודים. רצוי מאד  שהתלמידים יצלמו את העץ ומרכיביו.

 

טבלת צפייה בעצים

( בכל מקום שמוזכר עץ הכוונה גם לשיחים )

 

1.                   תיאור כללי של העץ

1.1.שם העץ בעברית :

1.2.שם העץ באנגלית :

1.3.שם העץ בלטינית

1.4.מוצא גיאוגרפי של העץ :

1.5.תיאור כולל : צורה גובה, גודל הנוף מצב פנולוגי עונתי וכדומה.

1.6.ציור של העץ

 

2.                   סביבת העץ :

2.1.סוג האדמה

2.2.צורת ההשקיה

2.3.עץ בודד או חלק מחורשה

2.4.עץ נטוע באדמה או בתוך ממיכל / עציץ ועוד.

2.5.התייחסות לתנאים הא ביוטים סביב העץ כגון קרינה ישירה וצל, לחות וטמפרטורה. התייחסות למפנים אם משמעותי.

3.                   העלים

3.1.צורת העלים

3.2.צבע העלים

3.3.מאפיינים מיוחדים לעלה

3.4.מצב פנולוגי (עונתי)  של העלה (תחילת לבלוב, שיא לבלוב, ירוק בוגר, הצהבה ותחילת שלכת, שלכת מתקדמת, שלכת)

4.                   הפרחים

4.1.צבעי הפרחים

4.2.צורת הפרח

4.3.מאפיינים נוספים לפרח (ריח, צוף, גודל, עומק, עונת פריחה, אורך זמן פריחה, נוכחות מאביקים) 

4.4.מצב פנולוגי (עונתי) של הפרח (ניצן, תחילת פריחה, שיא פריחה, נבילה, אין פרחים)

5.                   הפרי והזרעים

5.1.האם לפרי ולזרעים צורה מיוחדת

5.2.האם הפירות או המשמשים גם למאכל אדם

5.3.האם  הפרי או הזרעים נעזרים בבעלי חיים כגון ציפורים או נמלים לתפוצתם ואם כן כיצד?

5.4.מצב פנולוגי (עונתי) של הפרי והזרע. (פרי ירוק, תחילת הבשלה, שיא הבשלה, הפצת זרעים, פרי יבש או חוסר פרי)

6.                   בעלי חיים על העץ וסביבתו

(ציפורים, יונקים, זוחלים, פרוקי רגליים כגון נמלים,חרקים, עכבישים ואחרים)

6.1 היכן מצוי בעל החיים? (על הגזע, על העלים, על הקרקע ליד העץ, באוויר ליד העץ)

6.2 מה עושה בעל החיים? (אוכל, הולך, קופץ, עומד, עף, נח,מזדווג, מקנן וכו)

 

מקורות (רשימה חלקית):

ספרות בנושא מיגון מינים טבע וציפורים בחצר

 

1.                   'עולם הציפורים' תקליטור מאת CD מדיה

2.                   בר ע. 'ציפורי אגדה' הוצ' ידיעות אחרונות- ספרי חמד 1997.

3.                   אלון ע. עורך. כותבים שונים  החי והצומח של ארץ ישראל – אנציקלופדיה שימושית מאוירת, הוצא משרד הביטחון והחברה להגנת הטבע 1986.

4.                   אלון ע. פרגוסון ו, 'מדריך לציפורי ארצנו'  הוצאת רשות הטבע והגנים .

5.                   זילברמן י. אלון ד. עורך, מדריך הציפורים בישראל לילדים ולנוער הוצ' מודן 2004.

6.                   פז ע. אשבול י.  'מגדיר מצולם'. הוצ' כתר, 1990.

7.                   סוואנסון ל. גרנט פ. מולארני ק. צטרסטרום ד. 'הציפורים' המדריך השלם לציפורי אירופה וישראל לקסיקון מפה. הוצ' מפה והקבוץ המאוחד, 2003 .

8.                   שיף י. (עורך) הציפורים הוצאת רביבים  1978.

9.                   פלד י. 'ציפורים בקרבת  משכנות האדם'  הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם 1994

10.               הזבלית - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם

11.               מירון,ש. החולד  הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם.  ?1985

12.                מירון, ש. חלזון השדה, החשופית הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם

13.               הלוי, ד. האורן –הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם

14.               הלוי, ד. החרוב - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם. 1985

15.               דפני, א. פרחים והאבקתם - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם

16.               דפני, א. צומח החוף והחולות - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם 1984

17.               הנמלה הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם

18.                הלוי. ד. ארבעת המינים - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם 1985

19.               הזית - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם

20.               מירון,ש. לב, ח. עורך, שלולית החורף - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם, 1986

21.               הלוי, ד. הרימון  - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם. 1987

22.               התאנה - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם

23.               מירון, ש. גדול בעלי חיים בבית הספר - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם 1988

24.                פלד. י,  החרדון - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם, 1989

25.                האיקליפטוס - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם

26.               פלד, י. הזיקית - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם 1990.

27.               מירון,ש. זבובי הבית - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם. 1990

28.               פרוקי רגליים מתחת לאבן הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם

29.               נאמן,ג. האלון והאלה - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם 1992

30.               מירון ש. יצורים בקרקע  - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם. 1993

31.               פורר ח. אלימלך ש., חיים בין בעלי חיים  לכיתות ג-ד - הוצאת רמות – אונ' ת"א 1996 (ספר למורה וספר לתלמיד)

32.               סימון ד. סימון ט,בעלי חיים ואדם – הוצ' רכס פריוקטים חינוכיים בע"מ 2004  (ספר למורה וספר לתלמיד)

33.               נוביק ר. זנד גץ ורדי א. אנחנו לא לבד – הוצ' רמות אונ' ת"א 1995. (ספר למורה וספר לתלמיד)

34.               בן-חור י. ערן-צור י. בן-מנחם ע. טבע הסביבה, הוצאת המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע. 2005.

35.               מירון, ש. הדבורה והפרח - הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים אונ' י-ם. 1990

36.               עופר,י. נלך אל הנמלה עצל- הוצאת יובל עופר, 2000

37.               סימון,ד. אמיתי,פ. החי מתחת לאבן, הוצאת עם עובד, 1988

38.               אייזנשטיין, ל. פרפרי ארץ ישראל הוצאת עם עובד 1983

39.               פישלזון, ל. זואולוגיה, כרך א' , חסרי חוליות, הוצאת הקבוץ המאוחד  1979

40.                פישלזון,ל. זואולוגיה כרך ב', דגים ודו חיים, הוצאת הקבוץ המאוחד  1979

41.                פישלזון,ל. זואולוגיה כרך ג', עופות ויונקים , הוצאת הקבוץ המאוחד  1982

 

 

אתרי אינטרנט:

 

 חרקים

http://www.matar.ac.il/zmanim/bugs/bugs1.asp

http://www.edulink.co.il/catlinks.asp?category_id=108

http://www.nature-of-oz.com/hebrew1.htm

ציפורים:

http://www.yardbirds.org.il

http://www.birds.org.il

 

עצים:

http://www.yardbirds.org.il/plant/plant1.htm

http://ta.go.cet.ac.il/go/Forums/Template.asp?Asp=401&FID=49809

 

‏22/12/2005