זהו את קולות הציפורים

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
MC900437992.jpgVoices/001.mp3
MC900437992.jpgVoices/002.mp3
MC900437992.jpgVoices/003.mp3
MC900437992.jpgVoices/004.mp3
MC900437992.jpgVoices/005.mp3
MC900437992.jpgVoices/006.mp3
MC900437992.jpgVoices/007.mp3
MC900437992.jpgVoices/008.mp3
MC900437992.jpgVoices/009.mp3
MC900437992.jpgVoices/010.mp3
MC900437992.jpgVoices/011.wav
MC900437992.jpgVoices/012.wav
MC900437992.jpgVoices/013.mp3
MC900437992.jpgVoices/014.mp3
MC900437992.jpgVoices/015.mp3
MC900437992.jpgVoices/016.mp3
MC900437992.jpgVoices/017.wav