עבודות של משתלמים בקורס מורים במודיעין:

איתור זיהוי ותיעוד מגוון מינים בסביבה הקרובה.

 

 

 

עדנה חכמון, מאיר בנימין.

הסביבה הקרובה סביבה מלאכותית וסביבה טבעית בסביבת בית הספר. מגוון הצמחייה והחי בסביבת בית הספר בעונות השנה.מיועד לכיתות א'-ב'

 

מיכל שאול.

תכנון ופיתוח יחידת הוראה במדעים בנושא "היכרות, שימור ותיעוד מגוון מיני בר בסביבה הקרובה " לכיתה ד'

 

ג'קי צמח, אהוד רובן.

פעילות חוץ כיתתית לאיתור וזיהוי מגוון חסרי החוליות בחצר ביה"ס.

 

גילה מינץ.

הדרור  בחצר החטיבה הצעירה שלנו

 

 

 

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il

22/05/2010