הכנס השנתי הרביעי

לשילוב סביבת הלימוד החוץ - כיתתית בתוכנית הלימודים הבית סיפרית

אתרים קולטי קהל כסביבת לימוד חוץ כיתתית

4 לאפריל 2006

המרכז הישראלי לסביבת הלימוד החוץ כיתתית

 

תמונות מדוכן המרכז בכנס

 

אתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il

17/04/2006