ציפורי הבר בחצר הבית  - התנסות חוויתית ולימודית מחוץ לכיתה

ד"ר יהודה בן חור, דורון להב, שלומית ליפשיץ.

 

"אמנם ניתן לבצע התנסויות רבות בחדרי הכיתות, במעבדות ובאמצעים אחרים הקיימים בבתי הספר. עם זאת, מספר גדול של מושגים, מיומנויות ורעיונות הנכללים בתכנית הלימודים, אינם ניתנים להמחשה בדרך של התנסות, אלא בסביבתם הטבעית, דהיינו מחוץ לכיתה" (מתוך דוח הוועדה לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית, האגף לתכניות לימודים, פברואר 1998).

 

פרויקט "ציפורים  בראש" - פרויקט ציפורים וסביבתן בחצר בית הספר עונה בדיוק על המלצת הועדה לביצוע פעילות חוץ כיתתית. הפרויקט מתמקד בציפורי הבר הנמצאות בחצרות הבתים בגינות הנוי העירוניות ובפארקים העירוניים כחלק ממערכת הטבע העירונית.

לרובנו נראים המושגים "טבע ועיר" כסתירה אבל התבוננות סביבנו בתשומת לב תגלה שאין כמעט מקום בעיר בו אין ציפורים. התבוננות על כל עץ בעיר תגלה עולם חי שלם של חרקים וציפורים הרוחש בין ענפי העץ ופרחיו ובין שורשיו וגזעו. 

במסגרת התוכנית התלמידים רוכשים  מיומנויות תצפית וזיהוי של ציפורים  הנמצאות "תחת אפנו"  תוך איסוף מידע מהסביבה. התלמידים שואלים וחוקרים את נושא מארג מזון ואת מקומן ותפקידם של ציפורים, צמחים  ואורגניזמים אחרים במערכת האקולוגית. שאלות חקר אחרות יכולות לדון בנושא השתנות הטבע והסביבה במהלך עונות השנה ובנושא חשיבות שמירת הטבע והיכולת של כל אדם ושל החברה העירונית המודרנית להשפיע על הטבע סביבנו. תלמידים סבלניים או בעלי עניין בביולוגיה וזואולוגיה יכולים למצוא בתוכנית כר נרחב לעבודות חקר בנושא זוגיות  בבעלי חיים / ציפורים, טריטוריאליות, חיפוש מזון , קינון וגידול גוזלים ועוד ועוד.

תוכנית "ציפורים בראש" כוללת הכשרת מורים לאחריה המורים עורכים סיור תצפית עם התלמידים בחצר בית הספר או בגינה עירונית הסמוכה לחצר בית הספר. במהלך הסיור התלמידים מקבלים דפי תצפית ועבודה אותם עליהם למלא במסגרת הסיור ובמסגרת סיורים עצמאיים נוספים. תלמידים העורכים עבודות חקר יכינו דוחות תצפית לפי הנחיות המורה. הלימוד בכיתה  כולל היכרות עם מאפייני הציפורים, תפקידם במארג המזון השתלבותן בטבע העירוני, תעופה ועוד.

התוצר הסופי יכול לכלול הגשת מצגת, תיק עבודה, יום פעילות בית סיפרית או שילוב ביניהם.

תלמידים העושים עבודות חקר יגישו בתום המחקר את העבודות.

במהלך הסיור נדגים כיצד ניתן לשלב את הצפייה בציפורים בפעילות  החוץ כיתתית של בית הספר. נדגיש מושגים ורעיונות מתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה שניתן להמחיש במהלך הסיור ונדגים דרכים שונות למשיכת ציפורים ולצפייה בהן.

עוד על טיפוח ציפורי הבר בחצר הבית תוכלו לקרוא באתר האינטרנט של המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית שכתובתו:

http://www.yardbirds.org.il

 

 

דוכן המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית